Paragraf § 133 – Zákoník práce

§ 133
Specializační příplatek pedagogického pracovníka
Pedagogickému pracovníkovi45), který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady47), se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.
45) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
47) Zákon č. 563/2004 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz