Paragraf § 150 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 150
Tento zákon se nevztahuje na hlavní město Prahu.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz