Paragraf § 131 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 131
Statutární město může svěřit statutem městskému obvodu nebo městské části na úseku samostatné působnosti zejména
a) schvalování programu rozvoje městského obvodu nebo městské části,
b) rozhodování o majetkoprávních úkonech uvedených v § 133 odst. 1,
c) zřizování trvalých a dočasných fondů městského obvodu a městské části,
d) ukládání pokut podle § 58,
e) výkon funkce zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části nebo organizační složky městského obvodu nebo městské části.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz