Paragraf § 49 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 49
(1) Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.
(2) Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.
(3) Svazek obcí je právnickou osobou.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz