Paragraf § 18 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 18
(1) Každá část území České republiky je součástí území některé obce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.9)
(2) Obec má jedno nebo více katastrálních území.
9) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz