Paragraf § 46 – Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 46
(1) Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.
(2) Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje zejména
a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,
b) na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen "svazek obcí"),
c) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona17) dvěma nebo více obcemi.
17) Obchodní zákoník.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz